LUNATICO - film & design studio

ENG: LUNATICO is a creative film group based in Cracow, Poland. We make narrative and documentary short films and advertisements. We care about every stage of production – writing and planning, shooting, editing and visual effects.

PL: LUNATICO to kreatywny zespół filmowy z Krakowa. Tworzymy filmy fabularne i dokumentalne. Kompleksowo realizujemy spoty reklamowe. Przywiązujemy wagę do wszystkich etapów produkcji – scenariusza, zdjęć, montażu i efektów wizualnych. 

Filmmaking

#screenwriting #pre-production #micro budget financing #acting auditions #rehearsal #directing actors & extras #cinematography #editing #vfx #color correction #social media & promotion

Design

#narrative & cinematic design #game writing #VR experience design #directing voice acting & mocap #level design #concept art #2d graphics #storyboard #posters #guerilla marketing #crowdfunding

Produkcja filmowa

#scenariusz #preprodukcja #mikro-budżet #przesłuchania aktorskie #próby #reżyseria aktorów i statystów #zdjęcia #montaż #vfx #korekcja kolorów #media społecznościowe i promocja

Projektowanie

#narrative & cinematic design #game writing #VR experience design #reżyseria voice-over i mocap #level design #concept art #grafika 2d #storyboard #plakat #marketing partyzancki #crowdfunding

Who are we?

Lunatico is a group of creative independent filmmakers, designers and artists . Our team has a stable core but we adapt our line-up to the specific needs of the project. That gives us freedom and flexibility in artistic activities. A hierarchy of positions and official mission statements do not restrict us.

All of our works share the common features. The most important of them is the caring approach to the film plot, to the story we want to tell to engage the audience . To make it believable we strive to make the film’s visual form attractive and consistent.

After several years of work we have gained possibilities to form a team capable to produce short films and co-produce longer ones. We are determined and uncompromising, we focus on continuous development. Every new project of ours is bolder and more mature than the previous one. Our greatest reward for hard work is the audience at film festivals and its kind words.

Kim jesteśmy?

Lunatico to marka, szyld, pod którym tworzy grupa filmowców niezależnych. Nasz trzon jest stały, ale pełen skład dopasowujemy do potrzeb danego projektu. To nam daje swobodę i elastyczność w działaniach artystycznych. Nie krępuje nas stała hierarchia stanowisk ani oficjalne deklaracje programowe.

Nasze przedsięwzięcia spajają wspólne mianowniki. Jednym z nich jest przede wszystkim pełne troski podejście do fabuły filmowej – historii, którą chcemy opowiedzieć widzowi. By ją uwiarygodnić dążymy też do atrakcyjnej (ale spójnej z fabułą) formy wizualnej.

Przez kilka lat działalności wypracowaliśmy możliwości formowania zespołu, który jest w stanie podjąć się produkcji krótkich i koprodukcji dłuższych filmów. Wobec siebie jesteśmy bezkompromisowi i stawiamy na ciągły rozwój – dzięki temu każdy nowy film jest lepszy od poprzedniego. Naszą największą nagrodą są widzowie na festiwalach filmowych i ich ciepłe słowa.

What do we do?

100%

narrative and documentary shorts

music videos & behind the scenes / making of

advertisements, promotional and instructional videos

video reports & crowdfunding videos

narrative and cinematic design, video game storytelling

live action trailers & game video content

Czym się zajmujemy?

100%

autorskie filmy fabularne i dokumentalne

teledyski i materiały zza kulis

filmy reklamowe, promocyjne i instruktażowe

reportaże i filmy crowdfundingowe

narrative & cinematic design w grach video

zwiastuny live action i treści video na potrzeby gier

Have a look at our works. / Obejrzyj nasze prace.

Let's tell your story together. / Opowiedzmy Twoją historię.

Our Latest Projects

Wirujący keks (in production)

NARRATIVE SHORT. RUNNING TIME: 0:30:00
DIRECTED BY: Nikodem Wojciechowski

More

Krawędź Ziemi (2012)

NARRATIVE SHORT. RUNNING TIME: 0:28:30
DIRECTED BY: Nikodem Wojciechowski

More

Space Nothing More (2015)

DANCE VIDEO. RUNNING TIME: 0:21:00
DIRECTED BY: Nikodem Wojciechowski

More

The Equinox (2011)

NARRATIVE SHORT. RUNNING TIME: 0:17:00
DIRECTED BY: Nikodem Wojciechowski

More

Iron Cloud (2014)

NARRATIVE SHORT. RUNNING TIME: 0:41:35
DIRECTED BY: Nikodem Wojciechowski

More

various works

narrative shorts, advertisement, video art
filmy krótkometrażowe, reklamowe, promocyjne

More

Team

Nikodem Wojciechowski

ENG: Independent director, screenwriter and designer based in Krakow, Poland. Does film editing and visual F/X as well.  Founder of Lunatico group.

PL: Filmowiec niezależny i designer z Krakowa. Pisze, reżyseruje, montuje, tworzy efekty wizualne. Założyciel grupy Lunatico.

Significant films / ważniejsze filmy:

Wirujacy Keks (in production) – 0:30′
Space Nothing More (2015) – 0:21′
Iron Cloud / Żelazny obłok (2014) – 0:42′
Meet me at the edge of the Earth / Krawędź ziemi (2012) – 0:29’
The Equinox / Równonoc (2011) – 0:17’
The Role / Rola (2010) – 0:10’
Let me watch / Daj popatrzeć! (2009) – 0:16’

Our Latest News

Error occured while retrieving the facebook feed

LUNATICO film&design Nikodem Wojciechowski

Kraków, Polska

studio@lunatico.pl

+48 602 780 893